CÁC DỊCH VỤ:
( Trung tâm đào tạo lái xe Hà Nội
Địa chỉ : Số 80 Triều Khúc , Thanh Xuân, Hà Nội )
Hotline: 0961114696 

1. DV Đ.ÔỈ B.ẰN.G L.ÁI X.E M.ÁY VÀ Ô t.Ô

 Hồ sơ gồm:
♦ 2 ảnh 3×4 hoặc 4×6
♦ 1 bản photo bẳng cũ
♦ 1 photo Cmt hoặc hộ chiếu
– Lệ phí dv:
+ Xe máy: 400k
+ Ô tô: 600k
+ Thời gian: sau 7 ngày tính từ khi lên sở chụp ảnh

2. DV C.ẤP B.ẲNG L.ÁI X.E M.ÁY VÀ Ô T.Ô BỊ MẤ.T

 Hồ sơ gồm:
♦ 2 ảnh 3×4 hoặc 4×6
♦ Kết quả thi cũ
♦ 1 photo Cmt hoặc h.ộ chiếu
– L.ệ p.hí:
+ X.e m.áy: 300k
+ Ô t.ô: 500k
+ Th.ời gi.an: sau 60 ngày tính từ khi lên s.ở chụp ảnh

3. DV PH.ỤC H.ỒI B.ẲNG L.ÁI Ô T.Ô QU.Á H.ẠN

 H.ồ s.ơ gồm:
♦ 2 ảnh 3×4 hoặc 4×6
♦ 1 bản pho.to b.ẳng c.ũ
♦ 1 pho.to Cmt hoặc h.ộ c.hiếu
TH1: Trên 3 tháng dưới 1 năm (phải thri lại lt ):
+ L.ệ phí: 2000K
+ Th.ời gian thri: 10 ngày sau khi nộp hồ sơ.
TH2: Trên 1 năm (phải thri lại lt & th)
+ L.ệ ph.í: 3000K

+ Th.ời gi.an thri: 10 ngày sau khi nộp hồ sơ.

4. DV Đ.ÔỈ B.ẰN.G N.N Sa.ng V.N

 – T.H1: Đ.ối Với N.gười VN
+ H.ồ s.ơ gồm:

♦ 2 ảnh 3×4 hoặc 4×6
♦ 1 bản pho.to b.ẳng nn
♦ 1 pho.to h.ộ c.hiếu
♦ 1 bản pho.to t.ạm t.rú
♦ 1 bản hợp p.háp hóa l.ãnh sự b.ẳng
♦ 1 bản dị.ch thuật cc b.ẳng nn
♦ 1 bản vi.sa gần nhất
+ L.ệ phí: 1200K

 – T.H2: Đ.ối Với N.gười NN
+ H.ồ s.ơ gồm:

♦ 2 ảnh 3×4 hoặc 4×6
♦ 1 bản pho.to b.ẳng nn
♦ 1 pho.to h.ộ c.hiếu
♦ 1 pho.to cmt
♦ 1 bản dị.ch thuật cc b.ẳng nn
♦ 1 bản vi.sa gần nhất
+ L.ệ phí: 1200K

5. DV Đ.ÔỈ B.ẰN.G V.N Sa.ng N.N

+ H.ồ s.ơ gồm:
♦ 2 ảnh 3×4 hoặc 4×6
♦ 1 bản pho.to b.ẳng vn
♦ 1 pho.to h.ộ c.hiếu
♦ 1 pho.to cmt
+ L.ệ phí: 1500K

6. Đ.ĂNG K.Í

Cách 1: Đ.ĂNG K.Í ON.LINE

Cách 2: Qua Vp

  • Quý khách chuẩn bị hồ sơ như trên & nộp tại Trung tâm đào tạo lái xe Tien Bo
    Địa chỉ : Số 78 – 80 Triều Khúc , Thanh Xuân, Hà Nội
    Hotline : 0985. 103. 588 – 0961114696 

Xin lưu ý: H.ồ s.ơ rất đông, nên để được phục vụ tốt nhất quý khách vui lòng gọi điện trước cho hotline 0961114696  để đặt lịch hẹn, rút ngắn th.ời gian xử lý h.ồ sơ. Trân trọng cảm ơn.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ :
Trung tâm đào tạo lái xe Hà Nội
Địa chỉ : Số 80 Triều Khúc , Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline : 0961114696